De coöperatieve vereniging ‘De Verademing’ uit Den Haag heeft een ontheffing voor de
Experimentenregeling elektriciteitswet ontvangen. Het project omvat een
herontwikkeling van het buurthuis aan de Gaslaan 175. Door het gebouw te
transformeren naar compacte, duurzame koopappartementen voor een jonge, stedelijke
doelgroep, die bestaat uit early adapters.

De villa wordt zo optimaal mogelijk geïsoleerd. Het gebouw krijgt een
verwarmingsinstallatie met een warmtepomp. Warm tapwater wordt gerealiseerd met
met een zonneboiler door een warmtepomp ondersteund. Daarnaast komen er
zonnepanelen en een kleine windmolen op het dak. Bovendien wordt er een smart grid
ontwikkeld rondom villa, zodat het overschot aan duurzame energie ook in de wijk
gebruikt wordt. In dit systeem maakt men gebruik van elektrische (accu’s), mechanisch
en chemische (waterstof en synthetische brandstoffen) opslagsystemen.