Technische informatie

In kwartaal 4 van 2018 wordt deze pagina gevuld met verdere technische informatie, plattegronden en bouwtekeningen.

Plattegronden
Plattegronden volgen kwartaal 4 2018
Bouwtekeningen

Bouwtekeningen volgen kwartaal 4 2018

Sanering van de vervuilde grond en van het grondwater in het park

  • Na de afbraak van de vuilverbrandingsinstallatie is de vervuilde grond gesaneerd onder andere door het te isoleren met damwanden een leeflaag.
  • Op die plek is Park De Verademing gerealiseerd. Het grondwater onder het park wordt continue gefilterd, en het schone grondwater wordt afgevoerd naar het nabijgelegen Verversingskanaal dat in verbinding staat met de zee.

Sanering van de Vervuilde grond rondom en onder Villa De Verademing

  • Op de plek van Villa De Verademing stond de villa van de directeur van de gasfabriek. Voorafgaande aan de bouw van buurthuis ’t Buuthuis aan het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw is de vervuilde grond afgegraven en vervangen door geschikte grond.
  • Bij de overdracht van het pand is in opdracht van de gemeente de grond in 2015 nogmaals onderzocht, en geschikt bevonden voor woningbouw. Een bodemgeschiktheidsverklaring is een voorwaarde voor de afgifte van de Omgevingsvergunning (= bouwvergunning)